De Werkhoven

Wie ben ik en wat doe ik?

Annet Werkhoven

Moet u bij De Werkhoven ook zo denken aan een mooie villa of aan een plaats waar flink gewerkt wordt?

Annet Werkhoven-Scherpel, initiator van De Werkhoven, had dat beeld in ieder geval wel voor ogen.

Annet is historica en geschiedenisdocent.
Haar passie is de geschiedenis van de eigen omgeving (het heem).  Die geschiedenis zou bij iedereen, jong en oud, bekend moeten zijn. Immers: kennis van het kleine geeft meer inzicht en interesse in het grote. Die eigen omgeving is niet alleen uw dorp of stad, maar ook uw familie, uw vereniging, uw werk. Kortom: alles wat dichtbij voor U is.

Eigen omgeving

Er is grote belangstelling voor de geschiedenis van de eigen omgeving.
Menig geschiedeniscanon is al van de persen gerold, veel boeken en films zijn gewijd aan microhistoriën. Daarnaast zijn er ook  talrijke artikelen in kranten en tijdschriften over de lokale geschiedenis.
Een doel van De Werkhoven is om vanuit micro niveau (eigen omgeving) naar meso (regio) en macro niveau (de geschiedenis van Nederland enz.) te werken.

Voor kinderen, maar ook voor volwassenen, blijkt de interesse voor de geschiedenis van de eigen omgeving dus al heel groot te zijn. Daarom is het zo logisch om die interesse te voeden met interessante lokale onderwerpen. Vanuit dat perspectief is het ook veel leuker om naar de grotere verbanden in de geschiedenis te kijken. Het maakt die grote geschiedenis interessanter en begrijpelijker.

Stichting De Werkhoven

In 2010 is Stichting ‘De Werkhoven voor lokale historie’ opgericht.

Wij hebben de volgende doelstellingen

  • Het bevorderen van historisch besef/de interesse voor lokale historie;
  • Het aanreiken van lokale historie door middel van literatuur, artikelen, projecten, lezingen en excursies;
  • Onderzoek doen naar en verslaglegging van thema’s over heemkunde- en
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in  de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De Stichting heeft Caroline Reulen (lerares basisschool) als voorzitter, drs. Nettie Stoppelenburg (educatief medewerker van het Utrechts Archief) als secretaris en Nynke Cevik (accountant) als penningmeester.

De Stichting is een aanvulling op de werkzaamheden van De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’. De boeken, excursies en projecten die op een commerciële manier niet kunnen verschijnen of georganiseerd kunnen worden vinden binnen deze Stichting wel een mogelijkheid.

Zo heeft de Stichting een aantal professionals in haar netwerk die op nagenoeg vrijwillige basis projecten realiseert.