Canon onder de grond Grafheuvels
Begraven in een heuvel

Welkom

Op deze pagina kunt u alle benodigde materialen downloaden die u nodig heeft voor de lessen van het Canon Project Grafheuvels. Veel plezier!

De Utrechtse Heuvelrug kent een bijzondere en een lange bewoningsgeschiedenis. De cultuurhistorische rijkdom van dit gebied is daarom ook groot. De meest in het oog springende archeologische resten zijn de prehistorische grafheuvels.