Dagboek van mijn tante (deel 03)
Verslag van de hongerwinter in vergelijking met onze tijd

Nu in onze tijd

Driebergen-Rijsenburg, 16 april 2020
Vanmorgen zou groep 7/8 van de Ontdekkingsreis naar het het Educatief Centrum Grebbelinie in ‘t Vizier gaan, in Woudenberg. De klas zou van te voren leren over de invasie van 80 jaar geleden en wat dat betekende voor de bewoners van Driebergen-Rijsenburg. Maar helaas, het project over de Tweede Wereldoorlog kan geen doorgang vinden. We hopen erg dat de leerlingen op een later tijdstip alsnog het project kunnen doen! Vanmiddag zou ik naar het Utrechts Archief gaan, ik zou dan filmpjes van ‘Utrecht vroeger’ presenteren aan eenzame ouderen via de Stichting ‘Met je hart’. Eenzaam zullen deze ouderen nu zeker zijn door alle maatregelen rond het Coronavirus. Ik hoop maar dat we op een andere manier dit initiatief kunnen voortzetten.

Wordt vervolgd.

Bep Scherpel en Annet Werkhoven-Scherpel.

De pastorie van de gereformeerde kerk en daarnaast de School met de Bijbel waar meneer Veefkind hoofd was, de vader van Annie Veefkind.

De jachthaven in de jaren'40-'50

Toen in die tijd

Oud-Loosdrecht. Maandag, 16 april 1945
Zaterdagmorgen hebben de Duitsers de Mijndense sluis opgeblazen, met de bedoeling hier het land onder te laten lopen. De sluis te Vreeswijk staat eveneens open, dus nu stroomt het water van de Lek ook in de Vecht en van de Vecht in de Plassen. Sedert zaterdagmiddag is het water al een heel eind gestegen en is al een flink eind buiten haar oevers getreden. De weg blijft nog wel vrij, maar nu komt er niets van de tuin terecht. De aardappelen die vader gepoot had, heeft hij weer opgegraven, evenals de tuinbonen. Er zitten nog sjalotten in de grond, ongeveer twee kg, die worden er ook uitgehaald. De bevrijding moet niet lang op zich laten wachten, want dan sterven de mensen als ratten.

Morgen gaan Annie Veefkind en ik naar Mijdrecht om te zien of we wat kunnen krijgen. We krijgen nu maar een half broodje per persoon per week, dus wij voor zes personen drie broden in de hele week. Piet mag nu iedere morgen een halve liter melk drinken bij Schoenmaker (boerengezin aan de overkant). Dat krijgen alle kinderen, om de beurt een groep en het gaat van de boeren uit. Bovendien krijgen de schoolkinderen dinsdags en donderdags warm eten op school. (Dinsdags pap en donderdags soep.) Het is beter dan van de Centrale Keuken en ze kunnen zoveel eten als ze willen.

Woensdagmorgen j.l. was ik in Hilversum. Juist werd de haven, waar drie munitieschepen lagen, gebombardeerd. Ik bevond me betrekkelijk dichtbij, op de Loosdrechtseweg en zag de bommen vallen. Ik vluchtte een huis binnen en heb daar de “bui” afgewacht.
President Roosevelt is onverwacht gestorven aan een hersenaandoening. Jammer dat hij het einde van de oorlog niet heeft mogen meemaken. Z’n opvolger is Truman.
Assen, Leeuwarden, Dokkum en Dalfsen zijn bevrijd. Om Apeldoorn wordt hevig gevochten. Arnhem is bevrijd. Wenen is gevallen. Zal Klaas bevrijd zijn? (Klaas was na een razzia op 15 januari op transport naar Wenen gegaan.) Ik kan de toekomst niet erg rooskleurig inzien, nu het water omhoog komt. Ten eerste komt er van de tuin niets terecht, niet alleen hier, maar ook in de Horstermeer en in Maarssen. Hilversum kreeg altijd groente uit de Horstermeer en Maarssen was de groentevoorziening van Utrecht. Ten tweede is het een grote handicap voor de Geallieerden en ten derde komt er van de zeilerij niets terecht.

Er gingen ook al geruchten dat de loodsen met boten en al vernietigd zouden worden. Dat geloof ik niet direct, maar die moffen zijn tot alles in staat. Iedere middag tussen 15u en 16uur wordt er op het vliegveld wat opgeblazen. Zaterdagmiddag voor het eerst en vanmiddag waren ze wéér bezig. Gisteren hielden ze ‘Zondag’. Ze blazen niet alles ineens op, dat zou teveel van ‘t goede zijn.
Enfin, al met al wijst het toch op het aanstaande vertrek der Duitsers. Dat het maar spoedig mag zijn.

Bep en Piet op de steiger voor de loods, toen het water al erg hoog was.