Dagboek van mijn tante (deel 09)
Verslag van de hongerwinter in vergelijking met onze tijd

Nu in onze tijd

Driebergen-Rijsenburg, zaterdag 2 mei 2020
Geen gedreun van bommen of overvliegende vliegtuigen of iets dergelijks. Het is hier stil in het luchtruim. KLM heeft ook zwaar te lijden onder de coronacrisis.
We zouden nu in Denemarken zitten. We gaan daar vaak naartoe. Ik houd van de natuur daar en de ruimte. Nu zit het er even niet in. De Deense overheid is superstreng en Nederlanders willen ze daar voorlopig niet zien. Het coronavirus woedt hier dan ook veel erger dan daar zo lijkt het.

In het dagboek van tante Bep lees ik dat zij, met Kees (mijn vader) en met mevrouw Boeklage en Coen en Corrie Boeklage naar een trouwerij is geweest in het raadhuis in Hilversum. Met een glimlach lees ik dit, wetende dat nog geen tien jaar later mijn vader met Corrie Boeklage (mijn moeder) zou trouwen en dat mevrouw Boeklage mijn oma ‘moenie’ zou worden.

Het Raadhuis van Hilversum, door Dudok

Vandaag heen en weer gemaild met historicus Ad van Liempt en Samantha Hassink van het Utrechts Archief. We hebben afgesproken dat het project met de 50 foto’s over de Tweede Wereldoorlog doorgaat. Na de vakantie zal ik het de leerlingen van Bartiméus vertellen. Het lijkt Ad heel erg leuk om via Teams een presentatie te houden over de zes foto’s die de leerlingen gekozen hebben en ik ga de leerlingen vragen om zelf ook onderzoek te doen naar de plek waar de foto’s zijn genomen. Samantha, Ad en ik kiezen zelf ook een foto uit en dan bespreken we die ook met de leerlingen. Ik ga de foto van het transport van de mannen uit Putten uit Kamp Amersfoort kiezen. Mijn vader heeft daar in de oorlog ook gevangen gezeten en is ook op transport gesteld richting Duitsland. Hij is uit de trein gesprongen en heeft alle ontberingen overleefd. Ja, dat is weer een heel ander verhaal dat ook in het dagboek van mijn tante te lezen is.

Wordt vervolgd.

Bep Scherpel en Annet Werkhoven-Scherpel

Toen in die tijd

Woensdag, 2 mei 1945 Oud-Loosdrecht.
De capitulatie gaat niet door. Admiraal Dönitz heeft het bevel van Hitler overgenomen en verklaard dat hij tot het einde toe zou doorvechten. Dat zal niet lang meer duren hopen we.
Vandaag trouwden Toos Groeneveld en Rinus Smit. Kees en ik zijn met mevrouw, Corrie en Coen Boeklage naar het raadhuis in Hilversum geweest vanmorgen. Tijdens het trouwen tegen een uur of half twaalf zagen we plotseling Amerikaanse transportvliegtuigen heel laag en heel langzaam overvliegen. Even later kwamen ze terug en opeens zagen we een regen van pakketten neerdalen. Het was een prachtig moment. De ambtenaar van de burgerlijke stand sprak juist over de tijdsomstandigheden en zei, dat ze dit als een symbool moesten beschouwen.

Voedselpakketen worden gesorteerd en het Zweedse schip met levensmiddelen aan de kade

De pagina uit het dagboek op 2 mei 1945