Privacyverklaring

Omgang met gegevens


01. Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Werkhoven verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door De Werkhoven, neem dan gerust contact op!  Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo en Youtube of Facebook.

02. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De Werkhoven.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met De Werkhoven via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Ontvangers
De gegevens die De Werkhoven ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

e-mail
De e-mail van De Werkhoven wordt gehost bij YourHosting Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers via YourHosting.

Webhosting
De website en back-ups van de website worden gefaciliteerd door YourHosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van De Werkhoven zijn op de servers via YourHosting opgeslagen.

04. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Werkhoven, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met De Werkhoven via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

05. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door De Werkhoven of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Beveilige website
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van De Werkhoven prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van De Werkhoven ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.


06. Rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Werkhoven vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Werkhoven. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door De Werkhoven. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Werkhoven opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De Werkhoven al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Werkhoven vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Werkhoven niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.  Dit kan via dit mailadres: info@dewerkhoven.nl

Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat De Werkhoven jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dewerkhoven.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten
De Werkhoven verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Werkhoven via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Werkhoven de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Werkhoven met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

De Werkhoven behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Werkhoven dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Werkhoven te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

0343 - 51 59 98
info@dewerkhoven.nl